Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4511 f809 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamems mems
0180 407f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
4673 2173 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapampampam pampampam
2416 740e 390
4053 4ac5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMrrruk Mrrruk
2886 d416 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
1921 97b8 390
Reposted fromwestwood westwood viaoutofmyhead outofmyhead
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
4359 5e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachinas chinas
4540 813d 390
Świrszczyńska
5389 104b 390
Reposted frommarmoladaaa marmoladaaa viabeinthe beinthe
Jestem typem depresyjnym i neurotycznym. Ze skłonnościami do autodestrukcji. Zdarzają się dni, kiedy budzę się i nie chcę ani nie mogę wstać z łóżka. Bo jest ciemno, bo pada deszcz, bo jest mgła, bo jest zimno, bo wszystko jest kompletnie bez sensu, bo jestem stary, bo jestem brzydki, bo nikt mnie nie kocha, nikt nie ma dla mnie czasu i nikt nie rozumie.
— Arek Jakubik
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabeinthe beinthe

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape viaweakness weakness
5730 cfb0 390
Reposted fromsweetbitter sweetbitter viawithoutworry withoutworry
Zmięty, 
wymięty, 

podarty, 
pogięty, 

 mokry, 
lecz wyschnięty

z papieru statek


to ja

1542 b2f7 390
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viachapstick chapstick

Zawsze mam wrażenie, że komuś przeszkadzam.

Reposted fromyourheartbeat yourheartbeat viachapstick chapstick
- Powinieneś się się nauczyć robić tak jak ja.
- A co ty robisz?
- Niczego się nie spodziewam. I człowiek nie jest później rozczarowany.
— J. M. de Vasconcelos -Moje drzewko pomarańczowe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl