Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1480 6035 390
Reposted fromkrzysk krzysk viaquinne quinne
Reposted fromgruetze gruetze viajesuismadeleine jesuismadeleine
2941 d5f0 390
Reposted fromfreakish freakish viaeredvareth eredvareth
3697 f508 390
Reposted fromverronique verronique viarisky risky
6473 8123 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialiliowadusza liliowadusza
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viaimpulsivee impulsivee
Reposted bypampampamGaladrielasentymentalnaworthitsentymentalnamyownsunriseyveeenecropixiementispenetralialadymartiniMisqaidosk8000monnnn066cupcakeofdarknesslenifcabadbloodShtrigaonlyhedonesentymentalnasilentlybitchlisekhipisekpomrukiinerte
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
0546 c224 390
Reposted fromwakemeupx wakemeupx vialottibluebell lottibluebell
4706 976f 390
Reposted fromkarahippie karahippie via28mm 28mm
7100 db2e 390
Reposted fromseaweed seaweed viaquinne quinne
3182 ca29 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead
9758 9253 390
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viagregorczykm gregorczykm
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames vianables nables
3459 9597 390

euphoriette:

by 23fumi on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan vialaters laters
Reposted fromFlau Flau viawithoutworry withoutworry
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
5009 a566 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl