Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
5009 a566 390
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
5277 6d37 390
Reposted fromkarahippie karahippie viachapstick chapstick
3646 2831 390
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead vialittlefool littlefool
4511 f809 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viamems mems
0180 407f 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaj laj
4673 2173 390
Reposted fromkarahippie karahippie viapampampam pampampam
2416 740e 390
4053 4ac5 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaMrrruk Mrrruk
2886 d416 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutofmyhead outofmyhead
1921 97b8 390
Reposted fromwestwood westwood viaoutofmyhead outofmyhead
"Listopad cmentarz pusty
deszczu zimna lura
- to straszne - ktoś mówi
przestać kochać zmarłego dlatego że umarł" — 
— ks. Jan Twardowski
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viairmelin irmelin
4359 5e41 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamems mems
Ludzie obrzydzili mi połowę mego życia wtrącaniem się w moje sprawy i dawaniem mi przestróg.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viachinas chinas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl