Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8466 1bf2 390
Reposted fromryoina ryoina viaimpulsivee impulsivee
Reposted bypampampamGaladrielasentymentalnaworthitsentymentalnamyownsunriseyveeenecropixiementispenetralialadymartiniMisqaidosk8000monnnn066cupcakeofdarknesslenifcabadbloodShtrigaonlyhedonesentymentalna
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
0546 c224 390
Reposted fromoutoflove outoflove vialottibluebell lottibluebell
4706 976f 390
Reposted fromkarahippie karahippie via28mm 28mm
7100 db2e 390
Reposted fromseaweed seaweed viaquinne quinne
3182 ca29 390
Reposted fromSkydelan Skydelan viaoutofmyhead outofmyhead
9758 9253 390
Reposted fromnihil-sum nihil-sum viagregorczykm gregorczykm
9649 1d06 390
Reposted fromAngusJames AngusJames vianables nables
3459 9597 390

euphoriette:

by 23fumi on Flickr.

Reposted fromSkydelan Skydelan vialaters laters
Reposted fromFlau Flau viawithoutworry withoutworry
Przyzwyczajenie to zadziwiająca rzecz. Wystarczy, żeby zabrakło jednego elementu, i człowiek się czuje, jakby kawałek świata go porzucił
— Haruki Murakami – Ślepa wierzba i śpiąca kobieta
5009 a566 390
Jeśli zostałeś brutalnie złamany, ale wciąż masz odwagę, by być łagodnym dla innych, zasługujesz na miłość głębszą niż sam ocean.
— Nikita Gill
Reposted frommefir mefir viaSkydelan Skydelan
Pytano dzieci, czym według nich jest miłość. Pewna dziewczynka powiedziała, jakże celnie, że miłość jest wtedy, kiedy mama robi tacie rano kawę i zawsze upija troszeczkę, żeby sprawdzić, czy jest dobra.
— Iza Falkowska-Tyliszczak
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialottibluebell lottibluebell
Jesteś dziełem sztuki i nikt nie ma prawa odbierać ci tej wartości. Jesteś odciskiem indywidualności tworzącym świat różnorodnym. Jesteś prototypem, pięknym egzemplarzem o unikalnych detalach nie do podrobienia.
— "Porypana panna"
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
5277 6d37 390
Reposted fromkarahippie karahippie viachapstick chapstick
3646 2831 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl